Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten 2016

Fiscaal nummer: 8050 85 889

Arnhemse Stichting Bijzondere Noden heeft geen mensen in loondienst.